Medisch woordenboek

Op deze website vind je een online Nederlands medisch woordenboek met de betekenis van medische termen en begrippen. Ook worden er met regelmaat artikelen toegevoegd over verscheidene onderwerpen met een heldere, eenvoudige uitleg van de medische terminologie.

Dit medisch woordenboek is voor velen een bron van informatie over diverse ziekten, aandoeningen en medische termen. Om beter te kunnen aansluiten op de informatie behoefte wordt de website regelmatig aangevuld met informatieve artikelen over diverse medische en geneeskundige onderwerpen, waarin geprobeerd wordt om de medische terminologie te vertalen naar heldere, leesbare teksten.

NB. De website is nog in opbouw

Medisch Woordenboek

Op dit moment zijn druk bezig met het toevoegen van alle medische begrippen.

Medische woorden J

 

Medische woorden K

> terug naar overzicht

> terug naar overzicht

> terug naar overzicht

Medische woorden O

> terug naar overzicht

Medische woorden T

> terug naar overzicht

Medische woorden U

 

Medische woorden V

Medische woorden W

Medische woorden X

Medische woorden Y

Medische woorden Z

> terug naar overzicht

Medische terminologie

In de medische wereld wordt internationaal veel gebruikgemaakt van medische terminologie, het geheel aan termen van het medische vakgebied. Deze medische termen stammen voor een groot deel uit het Latijn, hoewel ook een groot aantal Griekse termen gangbaar zijn. Op deze manier is de medische terminologie een eigen medische ‘taal’ geworden die het mogelijk maakt dat artsen, verpleegkundigen en andere (para)medici elkaar kunnen ‘verstaan’, ongeacht welke moedertaal zij spreken. 

Medische zakwoordenboeken

Zakwoordenboek der Geneeskunde

Het Zakwoordenboek der Geneeskunde – ook wel de ‘Coëlho’ of ‘het rode boekje’ genoemd – bevat 40.000 medische termen en een groot aantal afkortingen. Door middel van verwijzingen wordt de samenhang aangegeven met andere termen en begrippen. Het medisch zakwoordenboek is een zeer volledig naslagwerk; het bevat alle actuele ontwikkelingen in de geneeskunde en de biomedische wetenschappen.

Modern Medisch Woordenboek

Het modern medisch woordenboek is een praktische snelzoekgids en biedt:

  • heldere uitleg van begrippen uit de geneeskunde
  • duidelijke beschrijving van symptomen en mogelijke oorzaken
  • waar nodig begeleidende zwart-wit illustraties
  • volledige, evenwichtige en objectieve informatie
  • overzichtelijke indeling

Medische terminologie
boek en cursus

Het boek Medische Terminologie van L. Penning en J.J. Velthoven is in Nederland het meest gebruikte boek om de medische terminologie onder de knie te krijgen.

Het boek is gebaseerd op de Amerikaanse uitgave ‘Medical Terminology A Programmed Text’ door Genevieve Love Smith en Phyllis E. Davis.

Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek

Het primaire doel van dit handige boekje is een beknopte geïllustreerde verklaring te geven van de Terminologia Anatomica. Zodoende kan enerzijds snel de juiste term van een anatomische structuur worden opgezocht en anderzijds die term zowel in woord als in beeld worden verduidelijkt. Voor talloze gebruikers aan faculteiten geneeskunde, tandheelkunde, paramedische en verpleegkundige opleidingen een vertrouwd hulpmiddel.