Medisch woordenboek

Op deze website vind je een online Nederlands medisch en geneeskundig woordenboek met de betekenis van medische termen en begrippen. Ook worden regelmaat artikelen toegevoegd over veel gezochte onderwerpen met een heldere, eenvoudige uitleg van de medische terminologie.

NB. De website is nog in opbouw 

Medische terminologie

In de medische wereld wordt internationaal veel gebruikgemaakt van medische terminologie, het geheel aan termen van het medische vakgebied. Deze medische termen stammen voor een groot deel uit het Latijn, hoewel ook een groot aantal Griekse termen gangbaar zijn. Op deze manier is de medische terminologie een eigen medische ‘taal’ geworden die het mogelijk maakt dat artsen, verpleegkundigen en andere (para)medici elkaar kunnen ‘verstaan’, ongeacht welke moedertaal zij spreken. 

Medische zakwoordenboeken

Zakwoordenboek der Geneeskunde

coelho-zakwoordenboek

Het Zakwoordenboek der Geneeskunde – ook wel de ‘Coëlho’ of ‘het rode boekje’ genoemd – bevat 40.000 medische termen en een groot aantal afkortingen. Door middel van verwijzingen wordt de samenhang aangegeven met andere termen en begrippen. Het medisch zakwoordenboek is een zeer volledig naslagwerk; het bevat alle actuele ontwikkelingen in de geneeskunde en de biomedische wetenschappen.

Modern Medisch Woordenboek

Modern-medisch-woordenboek

Het modern medisch woordenboek is een praktische snelzoekgids en biedt:

  • heldere uitleg van begrippen uit de geneeskunde
  • duidelijke beschrijving van symptomen en mogelijke oorzaken
  • waar nodig begeleidende zwart-wit illustraties
  • volledige, evenwichtige en objectieve informatie
  • overzichtelijke indeling

Medische terminologie
boek en cursus

Medische-terminologie-boek-cursus

Het boek Medische Terminologie van L. Penning en J.J. Velthoven is in Nederland het meest gebruikte boek om de medische terminologie onder de knie te krijgen.

Het boek is gebaseerd op de Amerikaanse uitgave ‘Medical Terminology A Programmed Text’ door Genevieve Love Smith en Phyllis E. Davis.

Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek

Het primaire doel van dit handige boekje is een beknopte geïllustreerde verklaring te geven van de Terminologia Anatomica. Zodoende kan enerzijds snel de juiste term van een anatomische structuur worden opgezocht en anderzijds die term zowel in woord als in beeld worden verduidelijkt. Voor talloze gebruikers aan faculteiten geneeskunde, tandheelkunde, paramedische en verpleegkundige opleidingen een vertrouwd hulpmiddel.

Medisch Woordenboek

Medische woorden A

Medische woorden B

Medische woorden C

Gezondheidsblog

Naast het medische woordenboek vind je hier ook blog artikelen op medisch- en gezondheidsgebied.

zwarte-thee-gezond

Is zwarte thee gezond?

Voor onze grootmoeders geen nieuws: de helende werking van een kopje thee met honing en citroen bij een griepje of

Kenmerken-hartinfarct-hartaanval

Het hart is een van de belangrijkste spieren van het menselijk lichaam. Een aandoening aan het hart kan daarom ernstige,

Bronchospasme

Bij een bronchospasme trekken de spieren rond van de ademhalingswegen plotseling samen; de spieren rond de luchtpijp en luchtpijpvertakkingen verkrampen. De luchtpijp wordt

Acne

Acne komt veel voor: tot 90% van de mannen en ca. 80% van de vrouwen heeft het ooit gehad, afhankelijk

Scroll naar top