Betekenis van lytische laesies

  1. Een lytische laesie is destructie (afbraak) van bot dat te wijten is aan een ziekteproces zoals kanker. Als kankercellen uitzaaiingen hebben in het bot (beenweefsel) kan dit de botstructuur veranderen. Het proces waarbij delen van het bot worden beschadigd wordt osteolyse (osteolysis) genoemd. Lytische leasies kunnen het bot verzwakken en vergroten het risico op botbreuken of andere problemen. Bij uitzaaiingen ervaren de patiënten vaak pijn.

> terug naar medisch woordenboek