Saxenda

Wat is Saxenda?

Saxenda is een geneesmiddel met liraglitude als werkzame stof en is gericht op gewichtsbeheersing bij volwassenen. Bijvoorbeeld bij personen met obesitas of bij volwassenen die naast overgewicht diabetes of een andere complicatie hebben, die gerelateerd is aan het gewicht. Novo Nordisk produceert Saxenda en het injecteerbare middel is alleen verkrijgbaar op recept.

Hoe werkt Saxenda?

Saxenda bevat liraglutide en heeft als doel door middel van het gebruik van een (voorgevulde) injectiepen de hoeveelheid glucose in het bloed te verlagen. Saxenda is een merknaam en staat als medicijn geregistreerd om overgewicht te behandelen en tot gewichtsverlies te komen. De veronderstelling is dat Saxenda inwerkt op het hersendeel dat invloed heeft op het reguleren van de eetlust. Het gevoel van verzadiging neemt hierdoor toe en het hongergevoel neemt af met als effect dat je minder gaat eten en afvalt. De werking is wat dat betreft te vergelijken met het GLP-1 hormoon dat van nature voorkomt.

Voor wie is geneesmiddel geschikt?

Saxenda kan worden voorgeschreven indien er sprake is van obesitas met een BMI van minimaal 30. Of als er sprake is van overgewicht met een BMI tussen 27 en 30 in combinatie met een complicatie die gerelateerd is aan het gewicht. Bijvoorbeeld diabetes, maar ook obstructieve slaapapneu, een hoge bloeddruk of als er in het bloed abnormale hoge vetgehalten zijn. Doorgaans is Saxenda onderdeel van een behandeling in combinatie met een dieet en bewegingsprogramma.

Hoe gebruik je Saxenda?

Liraglutide is de werkzame stof en bevindt zich in een oplossing voor een injectiepen. Er bevindt zich 6 mg in 1 ml oplossing en er zit 18 mg liraglutide in een voorgevulde injectiepen. De andere bestanddelen bestaan uit: dinatriumfosfaatdihydraat, water voor injecties, natriumhydroxide, fenol, zoutzuur en propyleenglycol. Je gebruikt het middel één keer daags en begint met een lage dosis om daarna wekelijks de dosis te verhogen tot de maximale dosering van 3,0 mg in week 5 als onderhoudsdosering.

  • Week 1: 0,6 mg
  • Week 2: 1,2 mg
  • Week 3: 1,8 mg
  • Week 4: 2,4 mg
  • Week 5: 3,0 mg

Het verdient de voorkeur om Saxenda bij de dagelijkse injectie op hetzelfde tijdstip toe te dienen. Je kan de injectiepen gebruiken om het middel onder de huid in te spuiten in de buik, bovenarm of dij. Een Saxenda pen is te combineren met naalden van NovoFine die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. Deze naalden hebben een dikte van 30-32G en een lengte tussen 4 en 8 mm. Gebruik voor het zetten van elke injectie een nieuwe naald.

Wanneer ontstaat er effect?

Er is bij het voorschrijven van Saxenda sprake van een doseerprogramma om de dosering in een aantal weken op te bouwen. De ervaring in de praktijk laat zien dat het effect vrijwel direct merkbaar is, waarbij het hongergevoel verdwijnt en er een verzadigingsgevoel optreedt. Bij aanvang is het mogelijk dat er bijwerkingen als misselijkheid optreden, maar dit verdwijnt veelal als het lichaam eraan gewend is. Overigens dient de behandeling gestopt te worden als er na twaalf weken met gebruik van de maximale onderhoudsdosering niet minimaal 5% van het startgewicht is verloren.

Is Saxenda veilig te gebruiken?

Saxenda beschikt sinds 23 maart 2015 over een vergunning om het geneesmiddel op de markt te brengen in de Europese Unie. Het middel heeft wat dat betreft een officiële goedkeuring en is veilig te gebruiken, maar het is wel mogelijk dat er bijwerkingen optreden. Er is bovendien een risicobeheerplan opgesteld om een zo veilig mogelijk gebruik van het geneesmiddel te waarborgen.

Wat zijn de bijwerkingen van Saxenda?

Er zijn een aantal bijwerkingen die vaker voorkomen bij het gebruik van Saxenda. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er misselijkheid optreedt, maar ook hoofdpijn, obstipatie en diarree zijn mogelijke bijwerkingen. Het is veelal zo dat de bijwerkingen vooral in het begin optreden en na enkele dagen of weken verdwijnen. In de bijsluiter van het medicijn is de volledige opsomming van bijwerkingen te vinden.

  • Misselijkheid, overgeven
  • Diarree
  • Obstipatie
  • Hoofdpijn

Vergoeding vanuit zorgverzekering

Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat Saxenda onderdeel dient te zijn van geneesmiddelenvergoedingssysteem voor mensen met obesitas ofwel ernstig overgewicht, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. De vergoeding is bijvoorbeeld alleen van toepassing als een patiënt een BMI van minimaal 35 heeft en al aan het GLI-programma deelneemt.

Bewaaradvies Saxenda

Het is aan te raden om voor het eerste gebruik Saxenda in de koelkast te bewaren op een temperatuur tussen 2 en 8 graden Celsius. Nadat het middel in gebruik is genomen, is Saxenda gedurende een maand te bewaren in de koelkast of in elk geval beneden een temperatuur van 30 graden Celsius.

> terug naar overzicht