Betekenis van bronchitis

  1. Ontsteking van de luchtpijptak.
  2. Chronische of acute ontsteking aan luchtpijp. Wordt gekenmerkt door veel hoesten en ophoping slijm in longen. 

> terug naar medisch woordenboek