Glossodynie: een pijnlijk branderige tong, keel of mond

glossodynie-mondbranden-pijnlijke-tong-tongbranden

Betekenis glossodynie

  1. branderige tong, mond of keel.

Met de term glossodynie wordt ‘een brandende tong’ bedoeld. Dit tongbranden gaat ook wel samen met ‘mondbranden’. Glossodynie is geen zeldzaam verschijnsel. Het komt vooral voor bij mensen tussen de veertig en de zeventig jaar oud. Ook komt glossodynie vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Gezien de leeftijdsspanne betreft het dus vooral vrouwen in de overgang.

Synoniemen glossodynie

Synoniemen van glossodynie zijn: tongbranden, pijnlijke tong, burning mouth, glossopyrosis.

Verschijnselen glossodynie

Hoewel glossodynie een vervelende klacht is, wijst het niet op kanker, noch in de mond, noch elders in het lichaam. Het is dus een onschuldige klacht, toch kan glossodynie de kwaliteit van leven sterk negatief beïnvloeden.

De klachten van glossodynie nemen in de loop van de dag toe en worden vooral ’s avonds als ondraaglijk ervaren. De klachten zijn iedere dag aanwezig, soms gedurende vele maanden of jaren. Glossodynie en mondbranden komt altijd dubbelzijdig voor. Wanneer de klacht slechts aan één kant voorkomt, is er zeer waarschijnlijk sprake van een andere aandoening en is het zeer raadzaam om de huisarts te consulteren.

Sommige mensen hebben alleen last van een branderige of pijnlijke tong, de ‘echte’ glossodynie dus. Anderen hebben ook klachten aan de binnenkant van de lippen, het gehemelte en de keel. Ook een droge mond of een afwijkende en soms geheel afwezige smaak worden als kenmerken genoemd.

Oorzaken glossodynie

De oorzaken van glossodynie blijven vaak onduidelijk; meestal zijn er geen afwijkingen in de mond te vinden. Ook houdt het geen verband met een afwijkende hormoonspiegel of afwijkende bloedwaarden. De oorzaak wordt wel eens gezocht in psychosociale factoren: teveel spanningen of zorgen, bijvoorbeeld een onaangename gebeurtenis die leidt tot glossodynie of mondbranden. De klachten blijken ook wel eens te ontstaan na een medische of tandheelkundige behandeling, hoewel daar meestal geen goede verklaring voor is te geven.

Behandeling glossodynie

Helaas is er geen goede behandeling mogelijk voor glossodynie; de oorzaak is immers nog onbekend. Ook alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie of acupunctuur geven geen blijvende afname van de klachten. Over het algemeen verdwijnen de klachten van glossodynie weer uit zichzelf, hoewel dit soms jaren kan duren.