Wat is een MRA beugel?

Wat is een MRA beugel?

Een MRA beugel is een hulpmiddel om slaapapneu te behandelen. De afkorting MRA staat hierbij voor Mandibulair Repositie Apparaat en heeft als doel om apneus tijdens de slaap te doen verdwijnen of verminderen. Een MRA beugel bestaat uit twee onderdelen, waarbij er sprake is van één beugel voor de bovenkaak en één beugel voor de onderkaak. De beugels zijn op de tanden en kiezen te plaatsen en zorgen ervoor dat de onderkaak tijdens het slapen naar voren staat. Hierdoor krijgt de tong geen mogelijkheid om de ademhaling te blokkeren en blijft de keelholte vrij.

MRA beugel: bitje van kunststof

Een MRA beugel, ook wel een snurkbeugel genoemd, is te zien als een bitje van kunststof en er zijn verschillende uitvoeringen van op de markt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er sprake is van twee losse kunststofbitjes of van een kunststof bitje dat één geheel vormt. Welke uitvoering het beste is, hangt onder meer af van de stand van de kaken, maar ook van de eigen voorkeuren.

Gezond gebit noodzakelijk

Bij het gebruik van een MRA beugel is het noodzakelijk om over een gezond gebit te beschikken. Dat geldt eveneens voor de conditie van het tandvlees. Bovendien is het van belang dat er geen sprake is van klachten aan een kaakgewricht. Indien de tanden, kiezen of tandvlees niet gezond zijn, dient daar eerst een behandeling van plaats te vinden. Bij het dragen van een gebitsprothese vindt er een individuele beoordeling plaats om te kijken of een MRA beugel aan te meten is.

Slaapregistratie

Het is bij slaapapneu gebruikelijk dat er door een behandelaar slaapregistratie plaatsvindt. Aan de hand van de slaapregistratie is vast te stellen of er sprake is van slaapapneu. Bij lichte of matige slaapapneu biedt het gebruik van een apneubeugel uitkomst. Het is na de toepassing van CPAP een van de populairste hulpmiddelen om slaapapneu te behandelen. Bij een zware vorm van slaapapneu kan CPAP de voorkeur krijgen. Overigens vindt na het slapen met een MRA beugel weer een slaapregistratie plaats. Dit om te bepalen of de apneu index lager is geworden. Doorgaans is er daarna elk jaar sprake van herregistratie. 

Onderzoek naar slaapapneu

Bij het onderzoeken van slaapapneu met slaapregistratie krijg je een band om de buik en borst. Je kan doorgaans gewoon thuis de nacht doorbrengen. Onder je neus komt een meetapparaatje en op je vinger komt een sensor. Daarmee is het mogelijk je hartslag te meten en het zuurstofgehalte in het bloed. Na de slaapregistratie ga je dan naar de behandelaar om de uitkomsten te bespreken.

Procedure bij de tandarts

Als uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van slaapapneu vindt er een verwijzing naar een tandarts plaats om een MRA beugel te laten maken. De tandarts voert eerst een onderzoek uit naar de conditie van het tandvlees en het gebit. Er worden dan ook foto’s gemaakt. Bij een goede conditie van het gebit maakt de tandarts daar afdrukken van om een MRA beugel op maat te laten maken. De afdrukken worden gemaakt met gips van zowel de bovenkaak als van de onderkaak.

Klaar binnen een week tot enkele weken

Het duurt een week tot enkele weken voordat de MRA beugel klaar is en deze ingesteld wordt door de tandarts. Daarbij vindt er een uitleg plaats over het gebruik van de beugel en krijg je informatie over het bewaren en het reinigen ervan. Overigens is het van belang dat de beugel exact op maat wordt afgesteld. Indien dat niet gebeurt, blijven de klachten van slaapapneu aanwezig. De nieuwe slaapregistratie met apneubeugel kan uitwijzen dat de apneu nog aanwezig is. In dat geval is het mogelijk om eerst de beugel bij te stellen om daarna weer een slaaponderzoek uit te voeren.

Wennen aan de apneubeugel

Het is altijd even wennen aan het slapen met een apneubeugel in de mond. De eerste nachten is het belangrijk om met de beugel te slapen zoals deze is ingesteld. Na een paar nachten slapen treedt er al gewenning op en is het mogelijk om de MRA beugel bij te stellen. De tandarts geeft daarover uitgebreid advies. Het is niet verstandig om de apneubeugel zelf sneller te versnellen, want dat leidt eventueel tot nadelige gevolgen.

Voordelen MRA beugel

Er zijn voor de behandeling van slaapapneu en snurken verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van een MRA beugel. Zo is het in vergelijking met de toepassing van een CPAP voor slaapapneu een veel minder belastend hulpmiddel. Bovendien is het een gebruiksvriendelijk apparaat dat gemakkelijk over het gebit is aan te brengen. Daarnaast is het simpel om een MRA beugel bijvoorbeeld mee op reis te nemen. Verder biedt de beugel de gelegenheid om de stand met een stelschroef zelf naar wens bij te stellen. Uiteraard is het grootste voordeel dat de slaapapneu verdwijnt. Dat brengt op zich ook gezondheidsvoordelen met zich mee. Een MRA beugel levert wat dat betreft direct resultaat en zorgt voor een goede nachtrust.

  • Went snel
  • Beperkt belastend
  • Gebruiksvriendelijk
  • Hanteerbaar en mee op reis te nemen
  • Zelf bijstellen met stelschroef
  • Slaapapneu verdwijnt
  • Goede nachtrust

Positief effect op gezondheid

Bij het gebruik van een MRA beugel en het verdwijnen van slaapapneu merk je dat je minder vermoeid bent als je opstaat. Je krijgt meer energie omdat je ademhaling niet meer stokt. Bovendien ben je minder benauwd na het slapen en verdwijnt ook het droge gevoel in je mond. Slaapapneu veroorzaakt meerdere klachten, zoals hoofdpijn en keelpijn. Ook deze klachten verdwijnen met het gebruik van een MRA beugel.

Vergoeding bij slaapapneu

Een MRA beugel valt onder de basisverzekering indien slaapapneu is vastgesteld aan de hand van een slaaponderzoek. Het eigen risico van de zorgverzekering is er overigens wel op van toepassing. Uiteraard is het in het geheel niet verstandig om een MRA beugel te laten aanmeten zonder dat er een slaaponderzoek is verricht. Een slaaponderzoek is juist bedoeld om een diagnose te stellen. Het kan zijn dat een slaapregistratie uitwijst dat er sprake is van snurken en niet van slaapapneu. In dat geval biedt een snurkbeugel uitkomst om de snurkklachten weg te nemen, maar vindt er doorgaans geen of geen volledige vergoeding van kosten plaats.