Teelbaltorsie: symptomen, oorzaak en behandeling

medisch-blog

Wat is een teelbaltorsie?

Een teelbaltorsie –ook torsio testis genoemd– doet zich voor wanneer de zaadstreng die de bloedtoevoer aan de testikel (zaadbal, teelbal) levert gedraaid is. Bij een teelbaltorsie is de bloedtoevoer naar de testikel afgesneden, waardoor deze kan afsterven als gevolg van een gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen. Dit veroorzaakt plotselinge hevige pijn en zwelling. Een torsie doet zich normaal gesproken aan één teelbal voor.

Een teelbaltorsie kan optreden bij jongens en mannen van alle leeftijden, ook bij pasgeborenen en zuigelingen, maar het komt meestal voor tijdens de adolescentie. Het komt vooral voor bij mannen bij wie de teelballen tijdens de geboorte niet waren ingedaald. Als je eenmaal een torsie hebt doorgemaakt, heb je meer kans dat het zich ook gaat voordoen in de andere teelbal.

Een aangeboren afwijking waarbij de testikel vrij kan draaien op de zaadstreng, vergroot de kans op een torsie. Iets meer dan 10% van de mannen heeft deze afwijking. Het euvel kan optreden na zware lichamelijke inspanning, terwijl iemand slaapt, of na een verwonding aan het scrotum. Vaak is er echter geen aanwijsbare oorzaak.

Wat zijn de symptomen van een teelbaltorsie?

De symptomen komen meestal plotseling opzetten en nemen geleidelijk in ernst en hevigheid toen, en kunnen onder bestaan uit:

  • plotselinge hevige pijn in de aangedane teelbal;
  • de pijn neemt geleidelijk in hevigheid toe;
  • pijn in de liezen en onderbuik;
  • het scrotum is rood en gezwollen en is uiterst goelig bij aanraking;
  • misselijkheid en overgeven (braken) vanwege de intensiteit van de pijn;
  • soms gaat dit gepaard met koorts.

Hoe wordt een teelbaltorsie behandeld?

Indien niet direct medisch ingrijpen plaatsvindt, zal er schade optreden aan de teelbal. De huisarts zal proberen de torsie op te heffen door de teelbal te draaien. Als hij daar niet in slaagt, zal behandeling in het ziekenhuis moeten volgen. Via een chirurgische ingreep waarbij een kleine snede wordt gemaakt in de balzak, wordt de teelbal teruggedraaid. Daarna wordt de teelbal met kleine steekjes aan de huid van het scrotum vastgenaaid om herhaling te voorkomen. Mogelijk dat meteen de andere teelbal ook wordt behandeld, omdat de kans vrij groot is dat ook deze te zijner tijd zal draaien.

Wanneer te laat wordt ingegrepen en de teelbal afsterft, zal deze chirurgisch worden verwijderd. Deze procedure staat bekend als een orchidectomie. Dit heeft geen volgen voor de vruchtbaarheid, aangezien je nog een tweede teelbal hebt en deze produceert genoeg sperma. Wanneer de patiënt volgroeid is, kan om cosmetische redenen een teelbalprothese worden geplaatst.

Lees verder