Galstenen na fors gewichtsverlies

medisch-blog

De algemene risicofactoren voor galstenen worden samengevat met de 4 F’s: fat (overgewicht), forty (over de veertig), female (vrouwelijk) en fertile (vruchtbaar, kinderen gebaard). Uit onderzoek blijkt echter dat galstenen ook wel ontstaan ná een forse gewichtsafname (Ned Tijdschrift Geneeskd. 2004; 148:963).

In dit onderzoek betrof het mensen die voorheen een BMI (body mass index) van > 35 kg/m2 hadden met een gemiddeld gewicht van 130kg. Zij ondergingen vervolgens een operatie waarbij een maagband werd geplaatst. Gemiddeld vielen zij 41 kg af, wat neerkomt op 32% ten opzichte van het uitgangsgewicht. Toch bleek de plaatsing van de maagband en het sterke gewichtsverlies een keerzijde te hebben: maar liefst 30% van de patiënten (31 in totaal) werden naderhand galstenen aangetoond. Niet alle patiënten hadden hier ook last van; van de 31 werden 6 eraan geopereerd (symptomatische galstenen).

Literatuur: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:963

Meer lezen over galstenen