Wat is een baarmoederontsteking?

medisch-blog

Baarmoederontsteking uitgelegd

Endometritis is een aandoening die verwijst naar een ontsteking van het endometrium, dat is het slijmvlies (de binnenwand of binnenste laag) van de baarmoeder. Spontane endometritis komt zelden voor, ondanks de geringe afstand tot de vagina. De menstruatie heeft door de afstoting van het slijmvlies zeker ook een reinigende werking. Endometritis is in feite altijd secundair aan een intra-uteriene aandoening of operatie, zoals een curettage of keizersnede. Een baarmoederontsteking kan ook een bijwerking zijn van het inbrengen van een spiraaltje. Hierbij is sprake van een steriele endometritis, wat inhoudt dat er geen bacteriën bij betrokken zijn. Het is niet duidelijk wat de rol is van de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia als oorzaak van endometritis.

Baarmoederontsteking na de bevalling

Endometritis is zoals gezegd in het algemeen geen op zichzelf staande aandoening, maar bijna altijd het gevolg van een intra-uterine aandoening. Het is bekend dat na een bevalling een baarmoederontsteking kan ontstaan. Een ontsteking van het baarmoederslijmvlies door infectie bij de bevalling wordt endometritis puerperalis genoemd. De kans hierop is het grootst wanneer je bevallen bent via een keizersnede, of sectio caesarea in het Latijn. Men spreek van endometritis wanneer de temperatuur verhoogd is, dat wil zeggen 38°C of hoger. In vroegere tijden was dit een veelvoorkomend ziektebeeld als gevolg van gebrekkige hygiëne. Het werd kraamvrouwenkoorts genoemd. Het had niet zelden een dodelijke afloop. Nu is de frequentie van baarmoederontsteking na de bevalling ongeveer 2 procent.

Baarmoederontsteking na de bevalling: symptomen en behandeling

In het kraambed is het endometrium of baarmoederslijmvlies in feite altijd door bacteriën geïnvadeerd, welke soms foetide lochia veroorzaken zonder infectie. Van enometritis is sprake bij een verhoogde temperatuur (38°C of hoger). Kenmerkend is het optreden van koorts op de derde of vierde dag van de kraamperiode, terwijl daarvoor de temperatuur normaal was en er geen andere oorzaak voor is aan te wijzen, zoals een urineweginfectie. Je afscheiding gaat stinken en je baarmoeder is drukpijnlijk. Andere mogelijke verschijnselen zijn pijn in je onderbuik (onderbuikpijn), misselijkheid en hoofdpijn.

Bij een baarmoederontsteking kan men aanvankelijk nog wel een dag afwachten of de temperatuur gaat dalen, maar als dat niet gebeurt dan is behandeling met antibiotica aangewezen. Bij voorkeur na het afnemen van een bacteriekweek. Bij ernstiger infecties -wat zeldzaam is- kan een ziekenhuisopname nodig zijn. Na toediening van de juiste antibiotica ben je binnen 24 tot 48 uur koortsvrij en nemen de klachten af.

Geraadpleegde literatuur:

-Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Pieter Treffers. Praktische verloskunde. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, elfde, herziene druk, tweede oplage, 2006.

– Prof.dr. M.E. Vierhout, prof.dr. F.B. Lammes. Praktische gynaecologie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten,achtste herziene druk, 2005.