Galstenen en alcohol

medisch-blog

Hoewel alcohol veel nadelige effecten kent, blijkt het juist een positieve invloed te hebben op het ontwikkelen van galstenen. Mensen die regelmatig alcohol nemen, hebben maar liefst minstens 20% minder risico op galstenen. Om dit gunstige effect te bewerkstelligen is het wel nodig minimaal 1 tot 2 dagen in de week alcohol te drinken. Opvallend is dat de hoeveelheid alcohol en de dranksoort minder van belang zijn. Het gunstige effect wordt toegeschreven aan de HDL, die fors stijgt bij mannen die zelfs tot 2 liter wijn per dag drinken en vrouwen die tot 1 liter wijn per dag drinken. Een andere verklaring is dat alcohol de verzadiging van cholesterol in gal beperkt en daardoor de vorming van galstenen afremt (Snel, 2002).

Gematigd alcohol drinken vermindert het risico op galstenen

In een wat ouder bericht betreft een BBC-nieuwsitem (01-06-2009) waarin Britse wetenschappers van mening zijn dat gematigd alcohol drinken het risico op galstenen vermindert. Twee liter wijn per dag is in dat perspectief duidelijk meer dan ‘gematigd’, bovendien zal het drinken van dergelijke hoeveelheden alcohol vele andere nadelige effecten kennen (bijv. leverproblemen). Vrouwen worden geadviseerd om niet meer dan 2 tot 3 eenheden per dag te drinken, mannen om niet meer dan 3 tot 4 eenheden alcohol per dag te drinken. Een eenheid wordt hierbij omschreven als ‘een halve pint bier, een kleine (125ml) glas wijn, een kleine (25ml) hoeveelheid sterke drank’. Een onderzoek in Frankrijk leidde tot de conclusie dat mensen die matig alcohol drinken (20 tot 40 gram per dag) minder galstenen ontwikkelen dan de doorsnee populatie (Caroli-Bosc F-X et al., 1998). In het licht van een algemene gezonde leefstijl wordt het advies gehanteerd van maximaal twee glazen alcohol per dag.

De meest voorzichtige conclusie, zoals die gesteld werd op grond van bevindingen bij ruim 21.000 afgestudeerden aan de Amerikaanse Harvard universiteit is dat alcohol geen risico vormt voor galstenen (Snel, 2002).

Literatuur over alcohol en galstenen

Snel, J. (2002). Alcohol, nuchter bekeken: positieve effecten van matig gebruik. Assen: Gorcum b.v., Konink.
Caroli-Bosc F-X et al. Cholelithiasis and dietary risk factors: an epidemiological investigation in Vidauban, southeast France. Digest Dis Sci 43 (1998), 2131-2137.

Wang J, Duan X, Li B, Jiang X. Alcohol consumption and risk of gallstone disease: a meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2017 Apr;29(4):e19-e28. doi: 10.1097/MEG.0000000000000803. PMID: 27926662.


BBC News – Alcohol reduces gallstone risk (2009)

Links over galstenen